Τηλεφωνικά Κέντρα LG

GDK-100

  

 

Το LG GDK 100   είναι  μεσαίου εύρους, ψηφιακό τηλεφωνικό σύστημα που παρέχει μια ομαλή ένταξη των ISDN και αναλογικών υπηρεσιών.
Το LG GDK 100 είναι ιδανικό για οργανισμούς έως και 48 γραμμές και 136 εσωτερικά.
Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρη απόλυτη  ευελιξία του λογισμικού, επιτρέποντας ρυθμίσεις που  ταιριάζουν απόλυτα στις απαιτήσεις σας.