2108620033 - 2122132142

Asterisk Features

C:\Users\Dimitris\Desktop\Asterisk_ Τηλεφωνικά Κέντρα _Voicenet.eu.png


Τι είναι το Asterisk;

Τηλεφωνικό Κέντρο asterisk

Το Asterisk είναι ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα για τη δημιουργία εφαρμογών επικοινωνίας. Το Asterisk μετατρέπει ένα συνηθισμένο υπολογιστή σε ένα διακομιστή επικοινωνιών. Asterisk συστήματα IP PBX, VoIP gateways, servers και άλλες προσαρμοσμένες λύσεις. Χρησιμοποιείται από τις μικρές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, τηλεφωνικά κέντρα, φορείς και κυβερνητικούς οργανισμούς, σε όλο τον κόσμο. Το Asterisk είναι δωρεάν λογισμικό (open source.)

Σήμερα, υπάρχουν περισσότερα από ένα εκατομμύριο Asterisk-based συστήματα επικοινωνιών σε χρήση, σε περισσότερες από 170 χώρες. Asterisk χρησιμοποιείται από σχεδόν ολόκληρη την λίστα Fortune 1000 των πελατών. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται από τους ολοκληρωτές συστημάτων και προγραμματιστές, Asterisk μπορεί να γίνει η βάση για ένα πλήρες τηλεφωνικό σύστημα των επιχειρήσεων, ή να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει ή να επεκτείνει ένα υπάρχον σύστημα, ή να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των συστημάτων

Η Asterisk-based λύσεις τηλεφωνίας προσφέρουν ένα πλούσιο και ευέλικτο σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Το Asterisk προσφέρει τόσο κλασική λειτουργικότητα PBX και προηγμένα χαρακτηριστικά, και διαλειτουργεί με τα παραδοσιακά πρότυπα συστήματα τηλεφωνίας και Voice over IP συστήματα. Το Asterisk προσφέρει τα προηγμένα χαρακτηριστικά που συνδέονται συχνά με μεγάλες, υψηλής ποιότητας (και το υψηλό κόστος) ιδιόκτητα τηλεφωνικά κέντρα.

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει ένα δείγμα των δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες στο Asterisk.


Call Features

  • ADSI On-Screen
  • Menu System
  • Alarm Receiver
  • Append Message
  • Authentication
  • Automated Attendant
  • Blacklists
  • Blind Transfer
  • Call Detail Records
  • Call Forward on Busy
  • Call Forward on No Answer
  • Call Forward Variable
  • Call Monitoring
  • Call Parking
  • Call Queuing
  • Call Recording
  • Call Retrieval
  • Call Routing (DID & ANI)
  • Call Snooping
  • Call Transfer
  • Call Waiting
  • Caller ID
  • Caller ID Blocking
  • Caller ID on Call Waiting
  • Calling Cards
  • Conference Bridging
  • Database Store / Retrieve
  • Database Integration
  • Dial by Name
  • Direct Inward System Access
  • Distinctive Ring
  • Distributed Universal Number Discovery
  • Do Not Disturb
  • E911
  • ENUM
  • Flexible Extension Logic
  • Interactive Directory Listing
  • Interactive Voice Response (IVR)
  • Local and Remote Call Agents
  • Macros
  • Music On Hold
  • Music On Transfer:
  • • Flexible Mp3-based System
  • • Random or Linear Play
  • • Volume Control
  • Predictive Dialer
  • Privacy
  • Open Settlement Protocol (OSP)
  • Overhead Paging
  • Protocol Conversion
  • Remote Call Pickup
  • Remote Office Support
  • Roaming Extensions
  • Route by Caller ID
  • Call Features
  • SMS Messaging
  • Spell / Say
  • Streaming Media Access
  • Supervised Transfer
  • Talk Detection
  • Text-to-Speech (via Festival)
  • Three-way Calling
  • Time and Date
  • Transcoding
  • Trunking
  • VoIP Gateways
  • Voicemail:
  • • Visual Indicator for Message Waiting
  • • Stutter Dialtone for Message Waiting
  • • Voicemail to email
  • • Voicemail Groups
  • • Web Voicemail Interface
  • Zapateller
  • Computer-Telephony Integration
  • AGI (Asterisk Gateway Interface)
  • Graphical Call Manager
  • Outbound Call Spooling
  • Predictive Dialer
  • TCP/IP Management Interface
  • Scalability
  • TDMoE (Time Division Multiplex over Ethernet)
  • Allows direct connection of Asterisk PBX
  • Zero latency
  • Uses commodity Ethernet hardware
  • Voice-over IP
  • Allows for integration of physically separate installations
  • Uses commonly deployed data connections
  • Allows a unified dialplan across multiple offices
  • Speech
  • CodecsADPCM
  • CELT (pass through)
  • G.711 (A-Law & μ-Law)
  • G.719 (pass through)
  • G.722
  • G.722.1 licensed from Polycom®
  • G.722.1 Annex C licensed from Polycom®
  • G.723.1 (pass through)
  • G.726
  • GSM
  • iLBC
  • Linear
  • LPC-10
  • Speex
  • SILK
  • VoIP Protocols
  • Google Talk
  • H.323
  • IAX™ (Inter-Asterisk eXchange)
  • Jingle/XMPP
  • MGCP (Media Gateway Control Protocol
  • SCCP (Cisco® Skinny®)
  • SIP (Session Initiation Protocol)
  • UNIStim
  • Traditional Telephony Protocols
  • E&M
  • E&M Wink
  • Feature Group D
  • FXS
  • FXO
  • GR-303
  • Loopstart
  • Groundstart
  • Kewlstart
  • MF and DTMF support
  • Robbed-bit Signaling (RBS) Types
  • MFC-R2 (Not supported. However, a
  • ISDN Protocols
  • AT&T 4ESS
  • EuroISDN PRI and BRI
  • Lucent 5ESS
  • National ISDN 1
  • National ISDN 2
  • NFAS
  • Nortel DMS100
  • Q.SIG
  • Asterisk Glossary
  • 12/11/2013 ASTERISK
  •  
  • ACD ( Διανομή κλήσεων) – Μια συσκευή ή σύστημα που διανέμει τις εισερχόμενες κλήσεις σε μια συγκεκριμένη ομάδα των τερματικών Είναι συχνά μέρος μιας ενοποίησης τηλεφωνίας υπολογιστή ( CTI ) του συστήματος.
  • CODEC ( κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή ) – Μια βιβλιοθήκη λογισμικού που περιέχει τους αλγόριθμους αναγκαία για να μετατρέψει ένα αναλογικό σήμα προς και από ένα ψηφιακό. Παραδείγματα : G.711 G.729 GSM
  • Dialplan αποτελείται από ένα ή περισσότερα πλαίσια επέκτασης. Κάθε πλαίσιο επέκτασης είναι το ίδιο απλά μια συλλογή των επεκτάσεων . Κάθε πλαίσιο επέκτασης σε dialplan έχει ένα μοναδικό όνομα που συνδέεται με αυτό . Η χρήση των πλαισίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εφαρμόσει μια σειρά από σημαντικά χαρακτηριστικά , όπως η ασφάλεια , δρομολόγηση , AutoAttendant , πολυεπίπεδη μενού , ταυτότητας , επανάκλησης , προστασία της ιδιωτικής ζωής , μακροεντολές , κλπ. ..
  • DAHDI ( Digium Asterisk Hardware Interface Device ) – Ένα υψηλής πυκνότητας πυρήνα interface για το υλικό τηλεφωνίας PSTN .
  • Dialplan – Ένα σχέδιο αριθμοδότησης καθορίζει τον αναμενόμενο αριθμό και το σχέδιο των ψηφίων για τον αριθμό τηλεφώνου . Αυτό περιλαμβάνει κωδικοί χωρών , τους κωδικούς πρόσβασης , κωδικούς περιοχής και όλους τους συνδυασμούς των ψηφίων που καλέσατε . Για παράδειγμα , η βορειοαμερικανική δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής ( PSTN ) χρησιμοποιεί ένα 10 -ψήφιο σχέδιο αριθμοδότησης που περιλαμβάνει ένα 3 – ψήφιο κωδικό της περιοχής και ένα 7 – ψήφιο αριθμό τηλεφώνου . Τα περισσότερα τηλεφωνικά κέντρα υποστηρίζουν μεταβλητού μήκους σχέδια αριθμοδότησης που χρησιμοποιούν 3 έως 11 ψηφία . Dial σχέδια πρέπει να συμμορφώνονται με τα τηλεφωνικά δίκτυα με τα οποία συνδέονται.
  • E & M ( Ear & Mouth ) Ένας τύπος σηματοδότησης που χρησιμοποιούνται συνήθως πάνω από Τ1 και Ε1 διεπαφές .
  • Κωδικοποιούν – Η διαδικασία της μετατροπής ενός αναλογικού σήματος σε ένα ψηφιακό σήμα που μπορεί να χειραγωγηθεί εύκολα από έναν υπολογιστή.
  • FXO (Foreign Exchange Office ) – Μια συσκευή που βρίσκεται συνήθως στο τέλος του πελάτη που τροφοδοτείται από το κανάλι και μπορεί να διασυνδεθεί στο δίκτυο της τηλεφωνικής εταιρείας . Digium κάνει FXO modules που διασυνδέονται με PSTN γραμμές χρησιμοποιώντας FXS σηματοδότησης είτε Loopstart ( fxs_ls ) ή την πιο κοινή Kewlstart ( fxs_ks ) τρόπους .
  • FXS (Foreign Exchange Station) – Μια συσκευή που βρίσκεται συνήθως στην ιδιοκτησία της εταιρείας τηλεφωνίας , μια FXS συσκευή στείλει δύναμη μέσα από ένα κανάλι με ένα τηλέφωνο στο άλλο άκρο . Digium κάνει FXS modules που διασυνδέονται με PSTN τηλέφωνα που χρησιμοποιούν FXO σηματοδότησης είτε Loopstart ( fxo_ls ) ή την πιο κοινή Kewlstart ( fxo_ks ) τρόπους .
  • G.711 – Μια ασυμπίεστη κωδικοποιητή ότι τα δείγματα μια 64kbps κανάλι 8 bit ανά δείγμα χρησιμοποιώντας διαμόρφωση κώδικα σφυγμού . Οι δύο varients της G.711 γνωστή επίσημα ως uLaw και ALAW .
  • G.729 – Το G.729 κωδικοποιητή είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που επιτρέπει για το παραγέμισμα περισσότερες κλήσεις σε περιορισμένο εύρος ζώνης για να αξιοποιήσει IP φωνή πιο οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους . Μια τυπική κλήση καταναλώνει 64Kbps της φωνητικό εύρος ζώνης . G.729 μειώνει την κλήση σε 8Kbps ( κανονική εναέρια IP προσθέτει σε αυτόν τον αριθμό ) . Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν Asterisk με το G.729 για να αντικαταστήσουν τον ακριβό πύλες .
  • GSM – Μια συμπιεσμένη ομιλία κωδικοποιητή που χρησιμοποιεί ένα ποσοστό 13 kbps .
  • H.323 – Ένα πρωτόκολλο VOIP που αναπτύχθηκε νωρίς και είναι ευρέως υιοθετηθεί .
  • IAX ( Inter – Asterisk eXchange ) – Ένα VOIP πρωτόκολλο σχεδιασμένο για να είναι πολύ πιο φιλική προς NAT . IAX σήμερα μόνο μεταφέρει ήχο.
  • IVR ( Interactive Voice Response ) – Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα φωνής που επιτρέπει στους καλούντες να περιηγηθείτε ένα τηλεφωνικό σύστημα και να κατευθυνθεί προς την σωστή επέκταση πιέζοντας μια σειρά αριθμών σε ένα τηλέφωνο tuch -tone . ( IE Πιέστε 1 για πωλήσεις , πιέστε 2 για υποστήριξη κλπ. ).
  • MGCP ( Media Gateway Control Protocol ) – Ένα πρωτόκολλο VOIP που έχει τόσο σηματοδότησης και ελέγχου και σχεδιάστηκε για να μειώσει την πολυπλοκότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης πυλών .
  • Open source – Μια προσέγγιση στο σχεδιασμό , την ανάπτυξη και τη διανομή του λογισμικού , προσφέροντας πρακτικές πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ενός λογισμικού .
  • PBX (Private Branch Exchange ) – ένα τηλεφωνικό κέντρο που εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή το γραφείο , σε αντίθεση με αυτό που ένα κοινό φορέα ή την τηλεφωνική εταιρεία λειτουργεί για πολλές επιχειρήσεις ή για το ευρύ κοινό .
  • PRI ( Primary Rate Interface ) – Μια PRI είναι ένα πραγματικά ψηφιακό κύκλωμα , που περιέχει 24 κανάλια ISDN . Ένα από αυτά τα κανάλια είναι ένα κανάλι D και χρησιμοποιούνται για τη σηματοδότηση . Τα υπόλοιπα είναι τα κανάλια B και να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ήχου .
  • PSTN ( δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο ) – αρχικά ένα δίκτυο σταθερής γραμμής αναλογικά τηλεφωνικά συστήματα , το PSTN είναι τώρα σχεδόν εξ ολοκλήρου ψηφιακά και περιλαμβάνει κινητά καθώς και των σταθερών τηλεφώνων . Το δίκτυο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που το Διαδίκτυο είναι το δίκτυο των δημόσιων IP-based δίκτυα μεταγωγής πακέτων του κόσμου .
  • REN ( Ringer Αριθμός ισοδυναμίας ) – Ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει την επίδραση κλοιός φόρτωσης σε μια γραμμή . Ένας αριθμός ισοδυναμίας κουδουνίσματος 1 αντιπροσωπεύει την φόρτωση αποτέλεσμα μιας ενιαίας παραδοσιακής τηλεφωνίας χτυπάει κύκλωμα . Τα περισσότερα σύγχρονα τηλέφωνα πιθανότατα θα διαθέτουν ένα REN μικρότερη από 1 . Το συνολικό REN εκφράζει την συνολική επίδραση φόρτωσης του εξοπλισμού για τον ήχο γεννήτρια ρεύματος ( FXS ) . Ο αριθμός REN του Digium FXS του σκάφους είναι 5 ( που αντιπροσωπεύουν ” επέκταση “, δηλαδή , παράλληλα συνδεδεμένα τηλέφωνα) . Ο πραγματικός αριθμός των συσκευών στη γραμμή μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το όριο REN , εάν οι αντίστοιχες επιμέρους αριθμών REN τους είναι μικρότερη από 1 .
  • SIP (Session Initiation Protocol ) – ένα πρωτόκολλο σηματοδοσίας , που χρησιμοποιείται ευρέως για τον έλεγχο των συνόδων πολυμέσων επικοινωνίας, όπως φωνητικές και βίντεο κλήσεις μέσω Internet Protocol ( IP) . SIP έκδοση μεταξύ υλικού και λογισμικού συνεχίζει να επεκτείνεται .
  • TDM (Time Division Multiplexing ) – ένα διεργασίες της διάσπασης ενός μέσου σε δύο ή περισσότερα κανάλια με τη χρήση χρονικά τμήματα για τη μετάδοση πληροφοριών .
  • Transcode – Η διαδικασία της μετατροπής ενός καναλιού με έναν τύπο που κωδικοποιεί σε ένα διαφορετικό είδος της κωδικοποίησης σε πραγματικό χρόνο.
  • VoIP ( Voice Over Internet Protocol ) – Μία γενική μέθοδος για τη μεταφορά φωνής μέσω του διαδικτύου .
  • Zaptel – Το έργο Zaptel έχει μετονομαστεί σε « DAHDI » το Μάιο του 2008 . DAHDI είναι μια σειρά από προγράμματα οδήγησης για συσκευές υλικού τηλεφωνίας .
  • Tags :
  • Τηλεφωνικά Κέντρα asterisk
  • Τηλεφωνικά Κέντρα αστερισκ
  • Τηλεφωνικό Κέντρο asterisk
  • Τηλεφωνικό Κέντρο αστερισκ
  • τηλεφωνικο κεντρο software
  • τηλεφωνικο κεντρο voip
  • asterisk service παραμετροποίηση

Back Home