Άμεση τεχνική υποστήριξη απο 08.00 – 21.00 :

Τηλεφωνική υποστήριξη

Τηλεσυντήρηση τηλεφωνικού κέντρου (μέσω ιντερνετ)

Αμεση επίσκεψη στον χώρο σας

Εξυγίανση εσωτερικού δικτύου και ελεγχος :

Με ειδικά σύγχρονα οργανα ελέγχουμε και επισκευάζουμε τις βλάβες του δικτύου

Διασύνδεση :

Τηλεφωνικών κέντρων μέ αλλα τηλεφωνικά κέντρα ,γραφεία , υποκαταστήματα , το σπίτι σας , και το κινητό σας

Αναβαθμίστε το τηλεφωνικό σας κέντρο με ειδική έκπτωση και απόσυρση του παλαιού !

Ανταλλακτικά :

Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών που καλύπτει τόσο κέντρα που βρίσκονται σε κυκλοφορία οσο

και παλαιά 10-25 ετών.

Μεταφορές τηλεφωνικών κέντρων :

Αποξήλωση και εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου σέ αλλο χώρο .

Αναβάθμιση – απόσυρση παλαιών Τηλεφωνικών Κέντρων και αντικατάσταση με καινούργια

Back Home