2108620033 - 2122132142

Τηλεφωνικά Κέντρα SAMSUNG

Τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα   OfficeServ IP PBX   &  DCS   της Samsung κατασκευασμένα από μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ηλεκτρονικών & πληροφορικήςπαγκοσμίως, αποτελούν την ιδανική πρόταση για τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες επικοινωνίας της εταιρίας ανεξαρτήτως του μεγέθους ή του αντικειμένου της. SAMSUNG ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ OfficeServ IP PBX Υποστήριξη όλων των OfficeServ Εφαρμογών Εύκολη σύνδεση […]

read more