2108620033 - 2122132142

Τηλεφωνικά Κέντρα SAMSUNG
Το SAMSUNG Τηλεφωνικό Σύστημα (IP PBX) OfficeServ 7030 είναι σχεδιασμένο για μικρές επιχειρήσεις υποστηρίζοντας έως και 20 χρήστες. Προσφέρει προηγμένες δυνατότητες φωνής και ασύρματης επικοινωνίας με ενσωματωμένο Media Gateway Interface (MGI) για IP δυνατότητες, Session Border Controller (SBC), Media Proxy Server (MPS) και VoiceMail. Στα διαθέσιμα slots τοποθετούνται κάρτες ώστε το σύστημα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης (απλές ή ειδικές ή IP συσκευές / αναλογικές ή ψηφιακές ή SIP γραμμές παρόχου). Είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει και να ταιριάζει σε μοντέρνα δίκτυα μέσω των RJ45 θυρών, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο εγκατάστασης και γενικότερα απλουστεύει τις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών και συντήρησης.
samsung 7030 officeserv
Samsung OfficeServ 7030
samsung officeserv 7100
Samsung OfficeServ 7100
OfficeServ 7200s
Samsung OfficeServ 7200S
Samsung OfficeServ 7200
Samsung OfficeServ 7200
samsung 7400
Samsung OfficeServ 7400
Samsung DCS
Samsung DCS / IDCS
Samsung Manuals pdf
Samsung PDF Manuals

panasonic ns700NE τηλεφωνικο κεντρο

Τα ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα   OfficeServ IP PBX   &  DCS   της Samsung κατασκευασμένα από μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες ηλεκτρονικών & πληροφορικήςπαγκοσμίως, αποτελούν την ιδανική πρόταση για τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις και ανάγκες επικοινωνίας της εταιρίας ανεξαρτήτως του μεγέθους ή του αντικειμένου της.

SAMSUNG ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ OfficeServ IP PBX

Υποστήριξη όλων των OfficeServ Εφαρμογών
Εύκολη σύνδεση απομακρυσμένου VoIP και Mobile χρήστη
Απομακρυσμένη διαχείριση
Διασύνδεση μέσω αναλογικών, ψηφιακών ή και IP γραμμών
Έως και 480 χρήστες ανά site
Έως και 1000 sites
Διαχείριση φωνητικών μηνυμάτων

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG OFFICESERV 7400 IP PBX

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG OFFICESERV 7200 IP PBX

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG OFFICESERV 7100 IP PBX

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG OFFICESERV 7030 IP PBX

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG OFFICESERV 7400 IP PBXτηλεφωνικό κέντρο officeserv 7400 samsung

Το OfficeServ 7400 είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει μοντέρνα μορφή επικοινωνίας / μετάδοση φωνής και δεδομένων/ ενσύρματα ή και ασύρματα βασιζόμενο σε ολοκληρωμένη IP πλατφόρμα. Δύναται να υποστηρίξει έως 480 χρήστες (σύνθεση 3 ερμαρίων) ενώ είναι συμβατό με αναλογικές, ψηφιακές ή SIP γραμμές. Καλύπτει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης μέσω της μοντέρνας και ανοικτής αρχιτεκτονικής και των επιπλέον δυνατοτήτων που παρέχουν τα modules που εγκαθίστανται στα 12 slots που διαθέτει ανά ερμάριο (max 3 ερμάρια). Είναι 19 inc rack mountable, με RJ45 θύρες, έτοιμο να υποστηρίξει τοπολογία έως και 1000 sites. Οι συσκευές, οι κάρτες και τα modules που χρησιμοποιούνται στο OfficeServ 7400 είναι συμβατά και στα συστήματα 7200S, 7200, 7100, πετυχαίνοντας προστασία στην αρχική επένδυση. Τα συστήματα SAMSUNG της σειράς OfficeServ 7000 μεγαλώνουν όσο και η επιχείρησή σας.

OfficeServ_7400_User_Instructions

OS7400 pdf

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG OFFICESERV 7200 IP PBX

7200  officeserv samsung    14dsnavi_5000_big

Το OfficeServ 7200S είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να προσφέρει μοντέρνα μορφή επικοινωνίας / μετάδοση φωνής και δεδομένων/ ενσύρματα ή και ασύρματα βασιζόμενο σε ολοκληρωμένη IP πλατφόρμα. Με ενσωματωμένο Media Gateway Interface (MGI), Session Border Controller (SBC), Media Proxy Server (MPS) και VoiceMail δίνει τη δυνατότητα κάλυψης επιπλέον δυνατοτήτων μέσω modules που εγκαθίστανται στα 6 slots που διαθέτει. Δύναται να υποστηρίξει έως 64 χρήστες ενώ είναι συμβατό με αναλογικές, ψηφιακές ή SIP γραμμές. Είναι 19 inch rack mountable, με RJ45 θύρες, έτοιμο να υποστηρίξει τοπολογία έως και 1000 sites. Η SAMSUNG έχει την πολιτική χρήσης ανοικτής αρχιτεκτονικής σε όλα τα συστήματά της ώστε οι συσκευές, οι κάρτες και τα modules που χρησιμοποιούνται να είναι συμβατά μεταξύ τους, πετυχαίνοντας προστασία στην αρχική επένδυση. Τα συστήματα SAMSUNG της σειράς OfficeServ 7000 μεγαλώνουν όσο και η επιχείρησή σας.

OS-7200-User-Instructions

OfficeServ 7200 pdf

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG OFFICESERV 7100 IP PBX

7100 samsung

Το SAMSUNG Τηλεφωνικό Κέντρο (IP PBX) OfficeServ 7100 είναι μια ευέλικτη εναλλακτική πρόταση για μικρότερα του OS7200 συστήματος. Με ενσωματωμένο Media Gateway Interface (MGI), Session Border Controller (SBC), Media Proxy Server (MPS) και VoiceMail δίνει τη δυνατότητα κάλυψης επιπλέον δυνατοτήτων μέσω modules που εγκαθίστανται στα 2 universal slots που διαθέτει. Δύναται να υποστηρίξει έως 60 χρήστες ενώ είναι συμβατό με αναλογικές, ψηφιακές ή SIP γραμμές. Είναι 19 inc rack mountable, με RJ45 θύρες, έτοιμο να υποστηρίξει τοπολογία έως και 1000 sites. Η SAMSUNG έχει την πολιτική χρήσης ανοικτής αρχιτεκτονικής σε όλα τα συστήματά της ώστε οι συσκευές, οι κάρτες και τα modules που χρησιμοποιούνται να είναι συμβατά μεταξύ τους, πετυχαίνοντας προστασία στην αρχική επένδυση. Τα συστήματα SAMSUNG της σειράς OfficeServ 7000 μεγαλώνουν όσο και η επιχείρησή σας.

OfficeServ_7100_User_Instructions

officeserv7100 pdf

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG OFFICESERV 7030 IP PBX

7030 officeserv

Το SAMSUNG Τηλεφωνικό Σύστημα (IP PBX) OfficeServ 7030 είναι σχεδιασμένο για μικρές επιχειρήσεις υποστηρίζοντας έως και 20 χρήστες. Προσφέρει προηγμένες δυνατότητες φωνής και ασύρματης επικοινωνίας  με ενσωματωμένο Media Gateway Interface (MGI) για IP δυνατότητες, Session Border Controller (SBC), Media Proxy Server (MPS) και VoiceMail. Στα διαθέσιμα slots τοποθετούνται κάρτες ώστε το σύστημα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της επιχείρησης (απλές ή ειδικές ή IP συσκευές / αναλογικές ή ψηφιακές ή SIP γραμμές παρόχου). Είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει και να ταιριάζει σε μοντέρνα δίκτυα μέσω των RJ45 θυρών, μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο εγκατάστασης και γενικότερα απλουστεύει τις διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών και συντήρησης.

OfficeServ_7030_Sales_Brochure_12_09[1]

OfficeServ_7100_User_Instructions

OS7030 pdf

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ  ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  SAMSUNG

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG DCS-408i

dcs 408i samsung  kp dcs-12b lcd       kp dcs-6b lcd

2 ISDN, 4 DIGITAL, 4 ANALOG

Βασική Μονάδα 2 τηλεφωνικών γραμμών ISDN(BRI), 8 εσωτερικών γραμμών:

Τηλεφωνικό Κέντρο Samsung DCS 408i ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ SAMSUNG DS-5007S

Τεχνικά Χαρακτηριστηκά:
4 ειδικές και 4 απλές τηλεφωνικές συσκευές,1 διακόπτης γενικής χρήσης (ρελέ), μουσική εσωτερική/ εξωτερική, σύστημα σύνδεσης εξωτερικών ανακοινώσεων (paging), 1 σειριακή θύρα επικοινωνιών (RS-232C) για προγραμματισμό (PCMMC) ή για καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων (SMDR) ή τηλεπρογραμματισμό (εξωτερικό MODEM). Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό σύστημα Voice Mail / Auto Attendant και δυνατότητα αυτόματης διαχείρισης κλήσεων (UCD Group), δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού φορέα κλήσεων (Least Cost Routing).

DCS408 I pdf

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG DCS-816

DCS816_main_cabinet   kp dcs-24b lcd samsung

2 PSTN, 12 DIGITAL, 4 ANALOG

Βασική Μονάδα 2 τηλεφωνικών γραμμών PSDN, 16 εσωτερικών γραμμών:

Τηλεφωνικο Κεντρο Samsung DCS 816 Τηλεφωνικές Συσκευές Samsung

Τεχνικά Χαρακτηριστηκά:
2 τηλεφωνικές γραμμές (analogue lines), 12 θέσεις ψηφιακών ειδικών συσκευών και 4 θέσεις απλών συσκευών με αναγνώριση κλήσης, 1 θέση για κάρτα γραμμών 2 ή 4 ISDN, 1 θέση για κάρτα σειριακής επικοινωνίας με 2 σειριακές 9pin IO, 1 θέση για κάρτα αυτόματης τηλεφωνήτριας AA, 1 διακόπτης γενικής χρήσης (ρελέ), μουσική εσωτερική / εξωτερική, paging, 1 υποδοχή για κατανεμητή και σύνδεση των υπολοίπων κυκλωμάτων.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG iDCS-100

idcs 100 samsung τηλεφωνικο κεντρο idcs 100 samsung kp dcs-24b

Για επιχειρήσεις μέχρι 50 ατόμων

Το Samsung iDCS 100 είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο οικονομκό και διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, μπορεί να φτάσει συνολικά 100 πόρτες.

Τηλεφωνικό Κέντρο SAMSUNG IDCS100

Τηλεφωνικές Συσκευές Samsung

Τεχνικά Χαρακτηριστηκά:
Βασική Μονάδα. Περιλαμβάνει: 8 θέσεις ψηφιακών ειδικών συσκευών, RINGER 2 + κάρτα PLL, 3 θέσεις universal για κάρτες επέκτασης, τροφοδοτικό (με δυνατότητα χρήσης εξωτερικών μπαταριών για αδιάλειπτη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ), θέση κάρτας 2 SLI (για απλά εσωτερικά συνδεδεμένα σε εξωκείμενες γραμμές), θέση κάρτας MISC-1 ή MISC-2 (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ).

iDCS100

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG OFFICESERV 100

officeserv100_main_cabinet  kp dcs-24b

Για επιχειρήσεις μέχρι 50  ατόμων με υποκαταστήματα και ανάγκες διασύνδεσης

Το Samsung OfficeServ 100 είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο οικονομκό και διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, μπορεί να φτάσει συνολικά 50 πόρτες.

 Τεχνικά Χαρακτηριστηκά:

Το Officeserv 100 είναι το ίδιο με το iDCS 100 με τη διαφορά ότι με τη κάρτα κεντρικής επεξεργασίας MCP, μεταμορφώνεται σε κέντρο με IP δυνατότητες και αναγνώριση κλήσης στα απλά εσωτερικά.
Βασική Μονάδα. Περιλαμβάνει: 8 θέσεις ψηφιακών ειδικών συσκευών, RINGER 2 + κάρτα PLL, 3 θέσεις universal για κάρτες επέκτασης, τροφοδοτικό (με δυνατότητα χρήσης εξωτερικών μπαταριών για αδιάλειπτη λειτουργία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ), θέση κάρτας 2 SLI (για απλά εσωτερικά συνδεδεμένα σε εξωκείμενες γραμμές), θέση κάρτας MISC-1 ή MISC-2.
ΜCP1 Κάρτα κύριου επεξεργαστή. Συνδέεται σε ειδική θέση / υποχρεωτική. Παρέχει ethernet και σειριακή θύρα.

ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ & IP OfficeServ100
TEPRI KP100DBTEP
Κάρτα σύνδεσης γραμμής ISDN PRI ή διασύνδεσης με πρωτόκολλο QSIG. Συνδέεται σε ειδική θέση τόσο στο ερμάριο επέκτασης Α όσο και στο ερμάριο επέκτασης Β.

MGI3
Κάρτα διασύνδεσης IP, 8 κανάλια επεκτάσιμη στα 16, G 711, G 729, G 723, T.38 (FAX over IP). Υποστήριξη Η323v4, SIP & SAMSUNG proprietary protocol.

officeserv100

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ SAMSUNG OFFICESERV 500

OFFICESERV  500  SAMSUNG       τηλεφωνικο κεντρο officeserv 500 samsung            kp dcs-12b lcd samsung

Το Samsung OfficeServ500 τηλεφωνικό σύστημα προσφέρεται σε 2 ξεχωριστές εκδόσεις M (medium) και L (large).
Καθορίζονται από το μέγεθος και τη λειτουργικότητά τους. Τα μεγαλύτερα συστήματα υποστηρίζουν περισσότερες θύρες (ports) και χαρακτηριστικά, σε σύγκριση με τα μικρότερα ώστε να ταιριάζουν και να καλύπτουν ανάγκες μεγάλων εταιρειών και εγκαταστάσεων.

Γενική Περιγραφή:

Όλα τα συστήματα χρησιμοποιούν DSP (Digital Signal Processors) ψηφιακής τεχνολογίας επεξεργαστές σηματοδότησης.

Μεγάλη ποικιλία καρτών επικοινωνίας – διασύνδεσης είναι διαθέσιμη ώστε να διασυνδέονται στο δίκτυο τηλεφωνίας ή σε ιδιωτικά δίκτυα. Οι κάρτες αυτές αναφέρονται ως trunk cards.
3 τύποι τηλεφωνικών συσκευών μπορούν να συνδεθούν:
Α. Ψηφιακές τηλεφωνικές συσκευές (digital phones (keysets)) οι οποίες συνδέονται σε ψηφιακές κάρτες διασύνδεσης (DLI);
Β. Βασικές τηλεφωνικές συσκευές (απλές τηλεφωνικές συσκευές) (single line telephones or SLTs) οι οποίες συνδέονται σε απλές κάρτες διασύνδεσης (SLI);
Γ. Και Internet (IP) συσκευές.
Επιπρόσθετα οι DLI ports χρησιμοποιούνται ώστε να συνδεθούν περιφερειακές μονάδες όπως door phones και μονάδες επέκτασης (add-on modules). Διάφορα κυκλώματα χρησιμοποιούνται ώστε να επιτρέπονται λειτουργίες όπως paging, μουσική σε αναμονή κλπ
Όλες οι κάρτες είναι τοποθετημένες εντός πλαστικών αντιστατικών θηκών και μπορούν να αφαιρούνται ή προστίθενται ενώ το κέντρο είναι σε λειτουργία (power on).
Η επέκταση του συστήματος είναι ταυτόχρονα εύκολη και οικονομική.
Μπορείτε να ξεκινήσετε με 1 απλό σύστημα (1 ερμάριο) διαμορφωμένο ως ένα απλό Key Service Unit (KSU) και στη συνέχεια μπορείτε να προσθέσετε έως 2 επιπλέον ερμάρια εάν απαιτείται από τις ανάγκες σας.
Η SmartMedia κάρτα βοηθά στο να αναβαθμίζουμε σε επόμενα συστήματα.
Μεγέθη & Διαμορφώσεις
Το OfficeServ500 είναι πλήρως αναβαθμίσιμο και αρθρωτό σύστημα.
Ένα βασικό σύστημα αποτελείται από ένα απλό ερμάριο διαμορφωμένο ως KSU με κάρτες επικοινωνίας και τηλεφωνικές συσκευές.
Ένα πλήρες διαμορφωμένο σύστημα (3 ερμάρια / καμπίνες) χρησιμοποιώντας TEPRI κάρτες μπορούν να έχουν έως 406 (lines) γραμμές ή 360 (stations) εσωτερικά.
Χωρίς τις TEPRI, ο μέγιστος αριθμός γραμμών είναι 208 ενώ τα εσωτερικά 360.
Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει έως 542 ports και 240 IP (extensions) επεκτάσεις.
Κάθε ερμάριο υποστηρίζει 2 μονάδες τροφοδοσίας (τροφοδοτικά).
Το 1ο πρέπει να είναι το PSU-B το οποίο υποστηρίζει έως 56 σταθμούς.
Όταν έχουμε επιπρόσθετα και ένα δεύτερο τροφοδοτικό (είτε το PSU60 ή ένα ακόμα PSU-B) τότε το ερμάριο μπορεί να υποστηρίξει έως 120 σταθμούς.
Και τα 2 τροφοδοτικά συνδέονται στο DC bus ώστε να έχουν πρόσθετη υποστήριξη μπαταρίας backup. Κάθε ερμάριο έχει επίσης 4 κανάλια ψηφιακών επεξεργαστών σηματοδότησης Digital Signal Processor (DSP) για χρήση ως DTMF δέκτες / αποστολείς ή tone detectors.

iDCS500

manual_officeserv 500 manual_

officeserv 500 samsung

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ SAMSUNG     Σειρά  DS 5000  ,  5000 Series

DS-5007S  ,  DS-5014S  ,  DS-5014  ,   DDS-5021  ,   DDS-5038S   ,  DS-5064 AOM

Ψηφιακή συσκευή SAMSUNG  LCD07SBD ,  DS5007S

Ειδική ψηφιακή συσκευή με οθόνη, 7 προγραμματιζόμενων πλήκτρων
Ανοιχτή συνομιλία και πλήκτρα, HOLD, CONFERENCE, REDIAL, SPEAKER και VOLUME.

DS5007S

Featuring 7 programmable keys with LEDs, 5 fixed function keys and a clear 2 line 48 character LCD display this is the perfect solution for your general office use. The phone has 8 selectable ring tones useful in open office environments with full handsfree for both onhook dialing and speech. The phone is provided with desk or wall mounting options.

ds5007s  samsung

DS-5014S

Ψηφιακή συσκευή SAMSUNG LCD14SBD
DS-5000 SERIES KEYSET (DS5014S)

Ειδική ψηφιακή συσκευή με οθόνη, 14 προγραμματιζόμενων πλήκτρων
Ανοιχτή συνομιλία και πλήκτρα, HOLD, CONFERENCE, REDIAL, SPEAKER και VOLUME.

Featuring 14 programmable keys with LEDs, 5 fixed function keys and a clear 2 line 48 character LCD display this is the perfect solution for your general office use. The phone has 8 selectable ring tones useful in open office environments with full handsfree for both onhook dialing and speech. The phone is provided with desk or wall mounting options.

DS-5014S

DS-5038S 

Ειδική ψηφιακή συσκευή με οθόνη, 38 προγραμματιζόμενων πλήκτρων
με δυνατότητα σύνδεσης καρτών για 1 ψηφιακή ή 1 απλή συσκευή και conference κάρτας με είσοδο για 3 μικρόφωνα.
Ανοιχτή συνομιλία και πλήκτρα, HOLD, CONFERENCE, REDIAL, SPEAKER και VOLUME.

An ideal phone for an operator position on a small system or a power user, provides 38 programmable keys with LEDs, 5 fixed function keys and a clear 2 line 48 character LCD display. The phone has 8 selectable ring tones useful in open office environments with full handsfree for both onhook dialing and speech. The phone is provided with desk or wall mounting options.

DS-5038S

DS-5021D

The navigation key giving ease of access to many functions makes this an ideal phone when used with a headset or a power user, provides 21 programmable keys with LEDs, 5 fixed function keys and a clear 2 line 48 character LCD display. The phone has 8 selectable ring tones useful in open office environments with full handsfree for both onhook dialing and speech. The phone is provided with desk or wall mounting options.

DS-5021D

DS-5014D

The navigation key giving ease of access to many functions makes this an ideal phone when used with a headset or a power user, provides 14 programmable keys with LEDs, 5 fixed function keys and a clear 2 line 48 character LCD display. The phone has 8 selectable ring tones useful in open office environments with full handsfree for both onhook dialing and speech. The phone is provided with desk or wall mounting options.

DS 5014D

DS-5064

Add on Module (AOM) compatible with the DS 5000 range of handsets. This unit provides 64 buttons with LEDs to provide single button access to features, memory dialing or direct extension dialing. A maximum of 4 AOMs can be attached to one handset.

DS-5064 AOM

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ  ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  SAMSUNG 

SKP-308H , SKP-816H , SKP-36HX , NX-828 , DCS ,  DCS COMPACT II

SAMSUNG SKP-308H

SKP 308H
SAMSUNG SKP-816H

skp-816HSKP 816EX

SAMSUNG SKP-36HX

SKP-36H SAMSUNG  SKP-36HX SAMSUNG

SAMSUNG NX-828

NX-828       nx-828-keyset

SAMSUNG DCS  ,  DCS COMPACT II

kp dcs-24b lcd SAMSUNG DCS            SAMSUNG DCS COMPACT2

Για όλα τα παλαιότερα τηλεφωνικά κέντρα όπως τα παραπάνω, η εταιρεία μας μπορεί να σας προσφέρει συντήρηση, ανταλλακτικά και ειδικές  ψηφιακές συσκευές.

Comments are closed.